Specialugnar

Specialugnar hos Entech

Entechs specialugnar

Många gånger kan man inte lösa uppvärmningsbehoven med en standardugn. Det gäller till exempel materialprov i olika atmosfärer och speciella tillverkningslinjer för mindre produkter. Inbyggnad i existerande provmaskiner är också ett område där standarugnar inte kan användas.

I dessa fall tar vi på Entech fram en specifik lösning för kundens behov. De ugnar som visas nedan är exempel på icke standardiserade ugnar. De önskemål om uppvärmning som Du, som kund har, kan vi lösa med hjälp av vår stora erfarenhet.

Rulla till toppen