Rörugnar

Rörugnar hos Entech

Entechs rörugnar

Liksom kammarugnarna tillverkas Entechs rörugnar för olika temperaturer och för olika applikationer. Temperaturområden mellan 1100 -1800°C för kontinuerlig drift. De utformas antingen i två delar som ger en ugn vilken kan öppnas horisontellt eller vertikalt eller som en odelad ugn med plats för ett keramiskt eller metalliskt rör.

Beroende på önskad temperaturnoggrannhet utförs ugnarna med en värmezon eller med tre zoner med individuell reglering av varje zon. Till rörugnarna levererar vi också keramiska rör med eller utan vattenkylda ändtätningar.

Rulla till toppen