Kunskap om ugnar

Vi har genom åren skaffat oss en stor kunskapsbas inom branschen

Konstruktion

Våra ugnar konstrueras endast med användning av de bästa materialen och
komponenterna för att uppfylla den fastställda specifikationen.

Beslutsprocessen inför en konstruktion innefattar en noggrann genomgång
med kunden av de behov han har. Frågor som är viktiga för hur vår konstruktion
skall göras:

→ Temperaturnivå
→ Temperaturjämnhet
→ Uppvärmningshastighet

Ofta kan de flesta behov täckas av en standardugn, som sannolikt blir den ekonomiskt bästa lösningen. Entechs stora erfarenhet av ugnsteknik hjälper våra kunder att välja rätt ugnstyp.

Vissa av våra konstruktioner kan tyvärr inte presenteras då våra kunder önskar skydda sin process. Detta regleras normalt med ett avtal vid tecknande av order.

Olika tekniker beroende på temperatur

Den teknik vi använder för uppvärmning är nästan helt beroende på
temperaturnivån. Då vi använder oxiderande atmosfär (vanlig luft) gäller
att metalliska elementanvänds för temperaturer upp till 1300 °C.
Dessa element är vanligen i trådform som monteras på keramikstavar
eller bäddas in i isoleringen.

För temperaturer upp till 1550 °C används kiselkarbidelement. Dessa är
vanligen i form av stavar som monteras horisontellt eller vertikalt.

Keramiska element i form av molybdendisulfid används för ugnstemperaturer
upp till ca. 1800 °C. Dessa element är u-formade stavar och monteras vertikalt
vid ugnsväggarna.

Mindre ugnar med temperaturer upp till 2100 °C använder element av
zirconiumoxid. Dessa kräver mycket specifika konstruktionslösningar men
är de enda element som ger dessa höga temperaturer i oxiderande atmosfär.

För högre temperaturer används molybdenelement eller grafitelement i
vakuumugnar eller i skyddsgasatmosfär.

Temperaturjämnhet

För att erhålla en hög temperaturjämnhet måste värmeelementen fördelas
i ugnen med hänsyn till hur ugnens isolering är uppbyggd. Vi använder
keramiska fiber eller högtemperaturtegel närmast ugnskammaren.
Utanför innerisoleringen skall en kombination av olika isolermaterial
tillförsäkra god driftsekonomi, hög temperaturjämnhet och lång livslängd.

Styrning

Styrning av ugnstemperaturen sker normalt med tyristorstyrning och är
ofta försedd med olika program för uppkörning av temperaturen och
avsvalningsförloppet. Inte sällan införs datorstyrning av ugnar vilket ger
möjlighet till noggrann styrning och registrering av temperaturerna i ugnen.

Rulla till toppen